Regulamin organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego SENSIDENT

Gabinet Stomatologiczny SENSIDENT mieszczący się przy ul. Erazma z Zakroczymia 10 w Warszawie jest Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską działającą na podstawie Zezwolenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Praktyka prowadzona jest przez lekarza stomatologa Agnieszkę Górnicką Specjalistę Stomatologii Ogólnej.

Celem działania Gabinetu SENSIDENT jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki.

Gabinet SENSIDENT jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę.

 • Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne.
 • Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min.
 • Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie.
 • czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
 • Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon.
 • W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
 • W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje SMS-owe przypomnienie, które pacjent powinien potwierdzić SMS-em zwrotnym..

Na pierwszej wizycie

 • Pacjent wypełnia Kartę Pacjenta podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.
 • Pacjent wypełnia ankietę „Informacja Dotycząca Stanu Zdrowia Pacjenta".
 • Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie SENSIDENT.
 • Prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia powyższych formularzy.
 • Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.

Opóźnienia

Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych. Prosimy Pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.

Odwoływanie wizyt

 • Wizytę zarezerwowaną na 30 min. należy odwołać na 1 dzień roboczy przed wizytą.
 • Wizytę dłuższą należy odwołać na 3 dni robocze przed wizytą.
 • Opłata za nieodwołaną wizytę wynosi 50,00 PLN za każde 30min i będzie doliczona do rachunku za kolejną wizytę.
 • 3-krotna nieobecność pacjenta na umówionej i nieodwołanej wizycie uprawnia lekarza prowadzącego do odmowy dalszego leczenia pacjenta.

Rękojmia

Gabinet Stomatologiczny SENSIDENT udziela 12 miesięcznej rękojmi na wykonane wypełnienia i uzupełnienia protetyczne w przypadku osób dorosłych. W przypadku wypełnień w zębach mlecznych rękojmia wynosi 6 miesięcy. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia lub w terminie wymaganym przez proces technologiczny w przypadku prac protetycznych.

1) Reklamacje nie są uwzględniane w następujących przypadkach gdy:

 • na prośbę Pacjenta wykonano alternatywny, a nie optymalny plan leczenia
 • Pacjent cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • praca protetyczna ma charakter tymczasowy
 • Pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza odnośnie użytkowania i przechowywania protez, higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
 • Pacjent przerwał leczenie
 • Pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne: co 6 miesięcy w przypadku zębów stałych i co 3 miesiące w przypadku zębów mlecznych
 • uszkodzenie powstało na skutek wypadku
 • uszkodzenie protezy powstało poza jamą ustną
 • uszkodzenie powstało na skutek wykonywanych samodzielnie przez Pacjenta korekt, przeróbek i napraw
 • postępuje zanik miękkich i twardych tkanek

2) Powikłania niepodlegające reklamacji:

 • nadwrażliwość po wybielaniu
 • nadwrażliwość zęba po leczeniu
 • ból leczonego zęba
 • pęknięcie lub złamanie zęba
 • bolesność tkanek miękkich po zabiegu
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym, obrzęk, krwiak, ropień
 • szczękościsk
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń
 • reakcja alergiczna

Mając na uwadze możliwość wystąpienia powikłań po niektórych zabiegach, prosimy Pacjentów o rozważne planowanie terminów tych zabiegów.

6. Odpłatność za świadczone usługi

Odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem
Przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości uzupełnienia protetycznego

7. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz warunki jej udostępniania

Gabinet Stomatologiczny SENSIDENT prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Warszawa,, 01.07.2017r.

slogan-stopka

SENSIDENT

ul. Erazma z Zakroczymia 10
03-185 Warszawa (Tarchomin)


tel.: 504 164 294,  22 370 25 30
sensident1@gmail.com

pon-pt: 14.00-20.00,  sob: 09.00-13.00

(obowiązują zapisy telefoniczne)